Welcome to the EndoC Website

 

icon_endoc_64    EndoC programı çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk endokrinolojisi başta olmak üzere ilgili tüm hekimlerin hasta bakarken kullandığı birçok hesaplamayı otomatize etmek ve bu hesaplamaları güvenilir bir şekilde yapması için programlanmıştır. EndoC birçok modülden oluşmaktadır. Program içindeki modüller bütünleşik olarak çalışmaktadır.